Contacteer ons: 058 53 38 33

IWVA

> Bedrijfsinfo > Engagementen > Charter Duurzaam Ondernemen

Charter duurzaam ondernemen

Op 17 juni 2015 vindt de ondertekening van het charter duurzaam ondernemen plaats. De IWVA werkt op dit moment volop aan het opstellen van een actieplan dat voor elk van de 10 thema's een actie behelst.

De 10 thema's binnen het charter zijn:

  1. Behoorlijk Bestuur - Corporate Governance

  2. Maatschappelijk engagement

  3. Communicatie en dialoog

  4. Mensvriendelijk Ondernemen

  5. Risicobeheersing

  6. Duurzaam investeren, aankopen, product- en dienstontwikkeling

  7. Ketenbeheer

  8. Klimaatverandering en Energie

  9. Kwaliteit van de directe leefomgeving

  10. Duurzame logistiek en mobiliteit