Contacteer ons: 058 53 38 33

IWVA

> Nieuws

IWVA investeert verder in natuurbeheer

Aanplant nieuw bos

Ten zuiden van het infiltratiepand in Sint-André was vroeger een bosje te vinden met voornamelijk grauwe abeel en cultuurpopulieren. Tijdens de hevige storm van 15 oktober 2019 passeerde een windhoos midden door het bosje en richtte er een ware ravage aan. Na de vaststellingen werd in samenspraak met ANB beslist om alle nog rechtstaande bomen te rooien. Dit niet enkel uit veiligheidsoverwegingen maar eveneens omdat vanaf nul herbeginnen de beste optie was om een nieuw soortenrijk bos te creëren.


Op de foto hierboven zie je duidelijk de ravage aangericht door de windhoos

In overeenstemming met het beheerplan werd beslist om het bos opnieuw aan te planten, maar dit keer met verschillende inheemse boomsoorten. Concreet werd gekozen voor zwarte els, zomereik, fladderiep, meidoorn, zachte berk, schietwilg, gewone es en winterlinde. Er wordt maximaal gewerkt met autochtoon plantgoed. Uiteraard zal het bos even de tijd nodig hebben om te ontwikkelen, maar het staat vast dat dit nieuwe bosje veel natuurlijker en soortenrijker zal zijn dan het oude bosje.

De jonge boompjes worden deze winter aangeplant in een zo natuurlijk mogelijk plantverband waarbij rechte lijnen worden vermeden.

Samengevat: een duurzame investering in esthetiek en ecologie!

Vervanging omheining

In de Doornpanne wordt binnenkort de kastanjehouten afsluiting die loopt van de zuigput tot aan de Vissersstraat – zo’n 600 m – vervangen. De huidige afsluiting heeft fel te lijden onder corrosie veroorzaakt door de zoute zeewind. Daarnaast zijn vele houten palen aangetast door rot. Er werd beslist om opnieuw een kastanjehouten afsluiting te plaatsen omwille van het duurzame en natuurlijke karakter, maar dit keer zullen de steunpalen bestaan uit gerecycleerd plastic om de levensduur van de afsluiting te maximaliseren.


Op de foto hierboven zie je stukje castanea omheinding (kastanjehouten)
13.01.2021
Terug naar het nieuwsoverzicht