Contacteer ons: 058 53 38 33

IWVA

> Nieuws

Nieuwe vergunning voor de waterwinning St-André goedgekeurd

Op 10 juli ll. heeft minister Joke Schauvliege de omgevingsvergunning voor de waterwinning ‘St-André’ getekend. De vergunning werd voor 20 jaar toegekend en geeft de IWVA én de natuur een positieve impuls.

De geschiedenis in het kort.

In 1947 werd de waterwinning in St-André (Koksijde) opgestart als aanvulling op de toenmalige waterwinning in Cabour (Adinkerke). Door de stijgende vraag naar water werd in 1967 de waterwinning in de Westhoek (De Panne) opgestart. Begin de jaren 1970 werd gestart met aankoop van water, eerst bij de Vlaamse buren maar vanaf de jaren 1990 eveneens vanuit Frankrijk. Zo kon het hoger verbruik tijdens de zomer als gevolg van het kusttoerisme worden opgevangen.

Sinds 2002 wordt de natuurlijke grondwaterwinning in St-André aangevuld met hergebruik van afvalwater. Hierbij wordt het gezuiverde afvalwater in het WPC Torreele (Wulpen) verder behandeld met behulp van  membraanfiltratie waarna het water in de duinen van de waterwinning St-André infiltreert. Na een bodempassage wordt het teruggewonnen. Het proces van hergebruik/infiltratie is gebaseerd op het concept van meerdere barrières zodat de kwaliteit van het water ten allen tijde wordt gegarandeerd. Het heeft er ook voor gezorgd dat de natuurlijke grondwaterwinning sterk kon verminderen. De waterwinning Cabour werd in 2002 stopgezet en in De Westhoek werd de winning van 1,7 miljoen m³/jaar in 2002 gereduceerd tot 250.000 m³/jaar vanaf 2020.

De toekomst van de waterwinning.

Met de nieuwe vergunning kan de infiltratie verder worden uitgebreid van 2,5 miljoen tot 2,9 miljoen m³ per jaar terwijl de grondwaterwinning beperkt wordt met 200.000 m³ tot 1,5 miljoen m³ per jaar. Netto kan er op jaarbasis dus 200.000 m³ water extra gewonnen worden. Dit compenseert de mindere productie in De Westhoek.

De eerste werken zullen reeds dit najaar worden uitgevoerd en bestaan uit de uitbreiding van de bestaande infiltratie in westelijke richting en de omvorming van de spoelgracht tot infiltratiemiddel. Begin volgend jaar wordt dan de infiltratieleiding verlengd tot aan de spoelgracht en zullen nieuwe winputten worden aangelegd.

Deze uitbreiding zal de IWVA in staat stellen om de volgende jaren meer te infiltreren. Dit zal de natuurwaarden in het gebied verder verhogen. De IWVA streeft er immers naar om meer oppervlakte aan nat grasland te vormen – met meer kans op de verdere ontwikkeling van orchideeën - en ook het bos aan de voet van de Hoge Blekker een meer natuurlijk karakter te geven. Over 5 jaar zal het bestaand beheerplan voor de duinen worden aangepast.

 

19.07.2018
Terug naar het nieuwsoverzicht