Contacteer ons: 058 53 38 33

IWVA

> Nieuws

Nieuwe vergunning voor het WPC 'Torreele' en de infiltratie in Sint-André

De combinatie van hergebruik (WPC Torreele) en infiltratie (waterwinning St-André) kan ook de volgende 20 jaar verder gezet worden daar voor beide sites een nieuwe vergunning werd afgeleverd.
Voor WPC Torreele verandert er weinig: het effluent van de rioolwaterzuivering te Wulpen, beheerd door Aquafin, wordt verder met behulp van ultrafiltratie en omgekeerde osmose behandeld. De voorbije 16 jaar hebben aangetoond dat die combinatie water levert van heel goede kwaliteit.

In de waterwinning zelf wordt verder gestreefd naar grotere ‘duurzaamheid’: 200.000 m³ grondwater wordt vervangen door 400.000 m³ infiltratiewater. Daarmee verhoogt de productiecapaciteit van de waterwinning St-André met 200.000 m³/jaar tot 4,4 miljoen kubieke meter terwijl de netto grondwaterwinning vermindert van 1,7 tot 1,5 miljoen m³/jaar.
Dit zal resulteren in iets hogere grondwaterstanden in de duinen, de extra infiltratie kadert ook in het streven naar meer waardevolle natuur.

Het bestaande infiltratiepand wordt over 100 m verlengd waarbij natte graslanden zullen ontstaan aan de zuidrand. Zo kunnen orchideeën en andere vochtminnende planten verder uitbreiden. Ten zuiden daarvan wordt een natuurlijk duin bos gevormd via aanplant van inheemse struiken en bomen.
Ook de bestaande spoelgracht in het oostelijk deel van de winning, die door hergebruik van het spoelwater al enkele jaren geen functie meer heeft, wordt tot een infiltratiemiddel omgebouwd. Ook hier hopen we natte graslanden te creëren.

De werken zullen na de zomer starten en omdat ze resulteren in waardevolle natuur werd een investeringssubsidie toegekend door de Vlaamse minister mevr. Joke Schauvliege.

De lichtblauw ingekleurde delen geven aan waar de uitbreiding van de infiltratie plaats zal vinden.

04.09.2018
Terug naar het nieuwsoverzicht