Contacteer ons: 058 53 38 33

IWVA

> Nieuws

Droogte in Vlaanderen: alarmcode oranje

De Droogtecommissie heeft besloten om op te schalen naar niveau 2 (code oranje) en geadviseerd aan de provinciegouverneurs om een captatieverbod in te stellen op alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen tenzij er redenen zijn (zoals peilmetingen of lokale maatregelen of …) waaruit blijkt dat het niet nodig is om – een captatieverbod op te leggen.

De laatste vier weken viel er in heel Vlaanderen weinig of geen neerslag. Alleen tussen 11 en 14 juli viel er overal in Vlaanderen neerslag van enige omvang. De komende twee weken wordt echter opnieuw nauwelijks of geen neerslag voorspeld. 

Op de bevaarbare waterlopen worden nieuwe minima voor de tijd van het jaar genoteerd op de IJzer, Leie, Boven-Schelde en Dender. Op de Maas zijn de afvoeren momenteel lager dan op het zelfde moment in 2018 en vergelijkbaar met de afvoer op hetzelfde moment in 2017. Ook op alle onbevaarbare waterlopen zijn de peilen dalende en worden er op heel wat locaties erg lage peilen voor de tijd van het jaar gemeten. Op meer dan de helft van de bemeten locaties is de huidige grondwaterstand laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Bovendien zijn de grondwaterpeilen op quasi alle locaties dalend. 

De waterbeheerders nemen maatregelen om de gevolgen van waterschaarste zoveel mogelijk te beperken.

  • In alle provincies is in een groot aantal stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen een captatieverbod ingesteld. In West-Vlaanderen is in het IJzerbekken zelfs op alle waterlopen een captatieverbod van kracht.
  • De waterwegbeheerder beperkt het schutverlies in sluizen en pompt waar mogelijk aan sluizen water terug naar het hogergelegen pand. Desondanks is het peil op een aantal waterwegen zoveel gezakt dat er een diepgangbeperking voor de scheepvaart is ingesteld, o.a. op de IJzer en de Dender. Op verschillende sluizen wordt gegroepeerd geschut voor de recreatieve vaart met een maximale wachttijd van 1u, rond het Gentse geldt dit ook voor de beroepsvaart. Op het Albertkanaal en de Kempische Kanalen werden de watervangen voor natuur en landbouw voor 50% dichtgezet.

De drinkwatervoorziening is momenteel niet in het gedrang. 

Er blijft een verscherpte alertheid ingesteld bij de bevoegde diensten. 

Spaarzaam omgaan met alle soorten van water blijft meer dan ooit noodzakelijk.

18.07.2019
Terug naar het nieuwsoverzicht