Contacteer ons: 058 53 38 33

IWVA

> Nieuws

Vermeende zoetwaterbron op het strand van De Panne

In de media zijn recent berichten verschenen rond de aanwezigheid van een zoetwaterbron op het strand van De Panne. Dit is een natuurlijk fenomeen. Onder de hoger gelegen duinen bevindt zich zoetwater. Door de hogere grondwaterstand onder de duinen stroomt dit zoet water af richting strand en polders. Deze zoetwaterstroming verhindert dat het zout water vanonder het strand landinwaarts stroomt. Het is dus een natuurlijk fenomeen en vormt een barrière tegen zout water.

De aanwezigheid van zoet water onder de duinen is reeds lang gekend.  In 1853 startte de eerste duinwaterwinning op het Europese continent, namelijk in Amsterdam. Ook in Vlaanderen wordt al meer dan 100 jaar aan waterwinning gedaan in de duinen. In 1913 werd een eerste filterbatterij aangelegd in Knokke; in 1917 heeft het Belgische leger een winning gerealiseerd in de duinen van Cabour te Adinkerke. De IWVA heeft deze winning in 1924 overgenomen en is later ook met drinkwaterproductie gestart in de duinen van St-André (Koksijde) en De Westhoek (De Panne).

De laatste 20 jaar heeft de IWVA sterk ingezet op duurzaamheid. Met name het behoud van hoge grondwaterstanden onder de duinen is een prioriteit. Dit is tevens een preventieve maatregel tegen de te verwachten zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatverandering. De IWVA is pionier wat betreft waterhergebruik. Het hergebruikt water, waarbij membraanfiltratie wordt ingezet om een goede kwaliteit te garanderen, wordt in de duinen van St-André geïnfiltreerd ter vervanging van het natuurlijke duinwater. Zo garanderen we dan ook voor de volgende generaties hoge grondwaterstanden en afstroming naar het strand en de polders om indringing van zout water te voorkomen.

27.08.2019
Terug naar het nieuwsoverzicht