Contacteer ons: 058 53 38 33

IWVA

> Nieuws

IWVA kiest voor beregening met infiltratiewater

Na de grote grondwerken rondom het bezoekerscentrum "De Doornpanne" en de kantoren van de IWVA werden een rijke verzameling duinstruweel aangeplant samen met een aantal eiken en berken. Het struweel bestaat uit de belangrijkste streekeigen duinheesters zoals Meidoorn, Vlier, Kardinaalsmuts, Egelantier, Wilde liguster en natuurlijk Duindoorn. Tussen de planten in werd ook ingezaaid met gebiedseigen grassen om zo een typische duinbegroeiing te creëren. Om te vermijden dat het duin zich zou verplaatsen door de wind werd ook helm aangeplant. Helm zorgt ervoor dat het zand vastgelegd wordt met zijn wortel maar breekt ook de wind waardoor niet alleen het zand minder makkelijk kan wegstuiven maar dat ook het ander plantgoed grotere overlevingskansen heeft.

Hoewel deze typische duinheesters over de nodige eigenschappen beschikken om te kunnen overleven in een relatief droog duinhabitat is het toch belangrijk dat ze in de eerste jaren over voldoende water beschikken zodat ze kunnen groeien en een goed worteslstel aanmaken.

Helaas viel er de laatste weken en zelfs maanden niet voldoende regen waardoor de struiken en bomen dreigden uit te drogen. Om de aanplant toch te doen slagen, werd beslist om de site te beregenen. Hiervoor wordt onder andere een sproeiwagen gebruikt die infiltratiewater in plaats van kraanwater gebruikt. Dit infiltratiewater is van oorsprong afvalwater die via een aantal filtratietechnieken ontdaan wordt van alle onzuiverheden waardoor een puur water verkregen wordt. Normaal komt dit gerecycleerd afvalwater in de infiltratiebekkens aan de Hoge Blekker of in de infiltratiegracht achter de IWVA-gebouwen terecht waar het vervolgens in de duinzanden infiltreert. Door deze kunstmatige aanvulling van het grondwater kan de IWVA zijn drinkwaterproductie op peil houden en de periodes met minder of zonder regen overbruggen.

Deze actie is een mooi voorbeeld van een win-win situatie waarbij zowel het plantgoed voldoende groeikansen alsook het infiltratiewater kan infiltreren zoals het bedoeld is.

 

 

25.05.2020
Terug naar het nieuwsoverzicht