Contacteer ons: 058 53 38 33

IWVA

> Nieuws

IWVA en Gemeente Koksijde en Koksijde Golf ter Hille zorgen voor een duurzame watervoorraad

Water is belangrijk

In deze periode van extreme droogte is het ook op Koksijde Golf ter Hille alle hens aan dek.

Het gras, dat op zeer korte hoogte gemaaid wordt, moet over voldoende water beschikken om te kunnen overleven. Dit gebeurt ofwel op natuurlijke wijze via regen, ofwel gestuurd via beregening.

Koksijde Golf ter Hille bestaat uit 10 ha waterpartijen verdeeld over 27 vijvers. Samen kunnen ze ongeveer 90.000 m³ water bufferen. Daarnaast wordt er door een performant drainagesysteem maximaal gebruikgemaakt van het hemelwater dat op het terrein valt. Dit heeft ervoor gezorgd dat de waterhuishouding quasi volledig onafhankelijk kan worden beheerd.

De beregening wordt gevoed vanuit de  vijvers waarvan de bodem is bekleed met een kunststoffolie en zijn dus volledig afgescheiden van het grondwater. Er wordt geen grondwater opgepompt en dat omdat het grondwater een andere samenstelling heeft en te zout is, maar vooral ook om de ondergrond niet uit te drogen.

Door de toename van drogere periodes worden we genoodzaakt uit te kijken naar een duurzame oplossing om de lage vijverstanden te kunnen aanvullen. In periodes van grote droogte en mede door verdamping is de buffervoorraad te beperkt en komt het beregeningsprogramma voor essentiële delen van het golfterrein, zoals greens en tees in gevaar. Daarvoor wordt deze zomer in samenwerking met de IWVA een persleiding gelegd vanuit het station Torreele, gelegen naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Wulpen. 

Het project bestaat eruit dat we gezuiverd rioolwater gebruiken om te beregenen. De meerwaarde van dit project is dat we een aanvoer krijgen van water van een goede kwaliteit en dat gedurende het ganse jaar.
Het geleverde water is een mix van 2 derde RO (reversed osmosis= omgekeerde osmose) water en 1 derde MF (microfiltratie) filtraat. Hiermee garanderen we de continue kwaliteit van het golfterrein en dit op een duurzame en ecologische wijze.

De werken hiervoor zijn inmiddels gestart. Via een aan te leggen persleiding (+- 2,5 km ) tot aan het pompstation van Koksijde Golf ter Hille kan het water dan ingebracht worden in het systeem.

Let wel, de aanvoer is beperkt tot enkele maanden, en dus ook niet in de zomermaanden. Het is de bedoeling dat we een buffer opbouwen om de droge periodes te kunnen overbruggen.

Dezelfde leiding kan ook gebruikt worden om de gemeentelijke groendienst in staat te stellen in de zomer water voor de beregening van de bloemperken en bloemen te voorzien.

De werken worden uitgevoerd door en in opdracht van de gemeente Koksijde en door de firma Desot, studiebureau Sweco in samenwerking met de technische dienst van onze gemeente Koksijde en de IWVA.
Deze investering beloopt op 683.576 euro incl. BTW.

De persleiding komt via de Toekomstlaan en loopt via LC 4 naar het pompstation. Deze leiding worden voor een stuk met gestuurde boringen aangelegd, zodat er geen sleuven gegraven moeten worden

We denken dit project te kunnen realiseren tegen eind september 2020.

Op de groepsfoto (v.l.n.r.): Jelle de Cock (projectleider Desot), Bart Hubrecht (werfcoördinator Technisch Bureau), Peter Derous (Boringen Vanhie-Vandaele), Wim Deschuytter (Sweco), Jan Deramoudt (directeur Koksijde Golf ter Hille), burgemeester Marc Vanden Bussche, Johan Verbauwhede (directeur-generaal IWVA), Arne Devisch (Sweco), Vincent Winnock-de Grave (ir. IWVA), Philip Cammaert (lid directiecomité Koksijde Golf ter Hille).

 

 

02.06.2020
Terug naar het nieuwsoverzicht