Contacteer ons: 058 53 38 33

IWVA

> Nieuws

Droogte in Vlaanderen: alarmcode oranje

De Droogtecommissie heeft besloten om op te schalen naar niveau 2 (code oranje) en geadviseerd aan de provinciegouverneurs om een captatieverbod in te stellen op alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen tenzij er redenen zijn (zoals peilmetingen of lokale maatregelen of …) waaruit blijkt dat het niet nodig is om – een captatieverbod op te leggen.

Momenteel zijn de debieten op verschillende waterlopen lager dan normaal voor de tijd van het jaar. In de IJzer, Dender en Dijle zijn ze zelfs zeer laag voor de tijd van het jaar. Ook op verschillende bovenlopen zijn de peilen en debieten zeer laag.

De grondwaterpeilen in Vlaanderen zijn ook verder gedaald. In 58% van de locaties zijn de grondwaterstanden zeer laag en in 27% van de locaties zijn ze laag voor de tijd van het jaar.

Gelet op de beperkte voorspelde hoeveelheid neerslag, wordt verwacht dat de debieten en peilen in de waterlopen verder zullen dalen alsook de grondwaterpeilen.

Op verschillende waterwegen in Vlaanderen worden waterbesparende maatregelen genomen (bv. gedeeltelijk dichtzetten watervangen, schutbeperkingen, instellen van hogere streefpeilen, …) ook gelden eerste diepgangbeperkingen voor de scheepvaart op de IJzer en Dender.

In alle provincies geldt een captatieverbod op verschillende ecologisch (zeer) kwetsbare waterlopen en in het IJzerbekken in alle onbevaarbare waterlopen. 

Door het hoge drinkwaterverbruik werd de draagkracht van het productie- en distributiesysteem overschreden bij de Watergroep Mid-Oost en ontstonden problemen met de drinkwatervoorziening (in Duisburg (Tervuren) en delen van Overijse). Ook in andere bevoorradingsgebieden worden hoge verbruikscijfers waargenomen.

Bij de IWVA zijn er geen problemen voor de drinkwatervoorziening.

In 42 gemeentes in Vlaams-Brabant geldt een verbod op het gebruik van drinkwater voor niet essentiële toepassingen.

Iedereen moet nu echt uiterst spaarzaam omspringen met water:  de industrie, de landbouw, overheden, burgers. Dit geldt voor alle soorten water (grond-, leiding-, oppervlakte- en regenwater).

Daarom stelt de Droogtecommissie voor om volgende niet essentiële toepassingen van water te vermijden:

  • het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers;
  • het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water;
  • het vullen of bijvullen van vijvers;
  • het bevoorraden van fonteinen;
  • het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten, parkings en pleinen;
  • het besproeien van sportterreinen en festivalweiden;
  • het sproeien van velden en weiden;
  • het besproeien van grasvelden, parken en tuinen;
  • het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels.

Het beheerniveau blijft behouden op niveau 2 (maatregelen afgestemd door de Droogtecommissie – code oranje).

De situatie wordt continu door de bevoegde diensten opgevolgd.

28.05.2020
Terug naar het nieuwsoverzicht