Contacteer ons: 058 53 38 33

IWVA

> Nieuws

Het land kreunt opnieuw onder de droogte

Dit voorjaar slaat de droogte ongenadig toe en dit al voor het vierde opeenvolgende jaar. In 2017 was de situatie vergelijkbaar met wat we nu meemaken. Het werd droog vanaf maart en pas in juli viel er toen terug veel neerslag. Nu moeten we nog afwachten. In 2018 startte de droogte pas in mei maar duurde dan weer tot augustus. In 2019 was vooral de zomer heel droog. Pas eind september begon het te regenen al was ook april 2019 heel droog.

Zowel voor de natuur als voor de landbouw is de beschikbaarheid aan water tijdens het voorjaar erg belangrijk want dan hebben de planten dit water nodig om te ontkiemen. Analyse van onze neerslaggegevens gedurende de voorbije 15 jaar geeft aan dat het voorjaar in die periode een stuk droger was dan gemiddeld. Ook september was droger terwijl er tijdens de overige maanden iets meer neerslag viel. Dit alles is een teken dat het klimaat stilaan aan het wijzigen is.

De toename van periodes met droogte stelt ons als drinkwatermaatschappij voor grote uitdagingen. De regenwaterreservoirs komen leeg te staan waardoor het verbruik gevoelig kan toenemen. Vooral als de droogte samenvalt met warme periodes kan de stijging van de vraag groot worden. Dit resulteert dan weer in dalende grondwaterstanden.

De IWVA is er in geslaagd om steeds aan de vraag te voldoen. Dit is te danken aan de combinatie van hergebruik en infiltratie sedert 2002. Hergebruik vindt plaats in het Waterproductiecentrum (WPC) Torreele waar het effluent, het gezuiverd rioolwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Wulpen (beheerd door Aquafin), verregaand wordt gezuiverd. De kwaliteitseisen zijn nog strenger dan voor drinkwater en na deze zuivering wordt dit water naar de waterwinning St-André (Koksijde) gepompt waar het infiltreert. Zo vullen we de watervoerende laag onder de duinen continu aan en kan het grondwaterpeil voldoende hoog gehouden worden. De voorbije jaren hebben aangetoond dat we via deze combinatie van hergebruik en infiltratie klimaat-robuuster zijn. Ook de effecten van de verwachte zeespiegelrijzing worden we op deze wijze al preventief opgevangen.

De IWVA heeft de laatste jaren niet stil gezeten. Vorig jaar werd de infiltratie gevoelig uitgebreid. In Torreele wordt geïnvesteerd om de efficiëntie van de processen te verhogen en extra buffering van effluent te voorzien. Ook de behandeling van het concentraat van WPC Torreele zit momenteel in de vergunningsfase. Voor dit project zijn Europese subsidies bekomen (FRESH4Cs).

Verder doet de IWVA onderzoek naar alternatieve drinkwaterproductie. Er gebeurt onderzoek in de waterwinning De Westhoek om ook daar een beperkte infiltratie te realiseren. Bijkomend voordeel zou verlaging van de hardheid zijn. Ter hoogte van het oud munitiedepot van Wulpen wordt gekeken of het afstromend duinwater dat via het Langeleed wordt afgevoerd, met behulp van oeverfiltratie kan worden teruggewonnen. Dan zijn er nog 2 projecten die met De Watergroep worden onderzocht: de Avekapellekreek en de Ganzepoot. Voor het onderzoek in de Avekapellekreek zijn ook Europese subsidies voorzien (FRESHMAN). Vooral in de winter is op beide locaties veel water beschikbaar. Daarvoor wordt ook gezocht of er mogelijkheden zijn om het water op grotere diepte op te slaan, bijvoorbeeld in de sokkel. Het betreft dan tijdelijke opslag om het terug te winnen in periodes met grotere vraag. Dit proces wordt aangeduid met de engelse term ASR (Aquifer Storage Recharge).

 

Foto: de omgekeerde osmose-installatie in het WPC Torreele zorgt voor de grondige zuivering van het effluent van Aquafin.

Foto: het infiltratiepand waar het gezuiverde afvalwater in de zandbodem infiltreert

05.06.2020
Terug naar het nieuwsoverzicht