Contacteer ons: 058 53 38 33

IWVA

> Nieuws

IWVA investeert in ontziltingsproject aan de Ganzepoot in Nieuwpoort

De Ganzepoot is een historisch sluizencomplex te Nieuwpoort waar zes waterwegen toekomen. Het complex werd in de tweede helft van de negentiende eeuw gebouwd en speelde een belangrijke rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. Van hieruit werd de Ijzervlakte onder water gezet en werden de oprukkende Duitse troepen tegengehouden. Het sluizencomplex zorgt voor de afwatering richting zee. Het deel tussen het complex en de zee behoort tot de IJzer; middenin ligt de jachthaven Novus Portus.

Doordat we in 2017, 2018 en 2019 met langere droogteperiodes werden geconfronteerd, nam de IWVA het initiatief om onderzoek voor te stellen naar waterwinningsmogelijkheden in de omgeving van de Ganzepoot. Gedurende een groot deel van het jaar is er voldoende water beschikbaar landinwaarts en in de andere perioden is er altijd water beschikbaar aan de zeezijde. De Watergroep stapte mee in het onderzoek.

Vanaf februari is de IWVA gestart met periodieke analysen van de zes waterlopen die afvoeren via de Ganzepoot, alsook van de kwaliteit van het water in de Ijzer net voorbij het sluizencomplex richting zee, de kwaliteit iets verderop ter hoogte van het Kattensas en in de jachthaven Novus Portus. Samen met VITO werden half juni op deze plaatsen ook sondes geïnstalleerd die continu de geleidbaarheid van het water zullen registreren.

Vanaf het najaar wordt het pilootonderzoek opgestart. De vergunning voor dit onderzoek werd reeds ontvangen. Uit de eerste bevindingen weten we dat er een grote variatie is in zoutgehalte en dit zal dan ook de uitdaging worden van het onderzoek.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

29.06.2020
Terug naar het nieuwsoverzicht