Contacteer ons: 058 53 38 33

IWVA

> Nieuws

Orchidee in de kijker: de Honingorchis

De graslanden rond het infiltratiepand in De Doornpanne worden sinds 2003 jaarlijks consequent gemaaid, waarna het maaisel zorgvuldig verwijderd wordt. Op deze manier verarmt de bodem waardoor er meer biodiversiteit ontstaat. Hierdoor nemen de laatste jaren onder meer de aantallen en soorten orchideeën toe.

Deze zomer werd de zeldzame Herminium monorchis (Honingorchis) aangetroffen. Herminium is het verkleinwoord van het Griekse hermis (zuil), omdat de bloemstengel onbebladerd is, met hogerop een slechts weinig bredere aar. Monorchis betekent éénknollig.

De bloeiaar is meestal naar één kant gekeerd en bevat groengele, naar honing ruikende, klokvormige bloemen die iets voorover hangen.
Net zoals bij andere wilde orchideeën bevat het fijne zaad geen reservevoedsel en kiemt alleen als een wortelschimmel het zaad binnen dringt.

In Vlaanderen is de honingorchis beperkt tot vochtige, iets oudere duinpannen met voedselarme, kalkrijke bodems. De plant is beschermd en met uitsterven bedreigd.

Een mooie evolutie en een compliment voor het innovatieproject waardoor hergebruik van water ruimte schept voor nieuwe natuurontwikkeling!

 

10.08.2020
Terug naar het nieuwsoverzicht