Contacteer ons: 058 53 38 33

IWVA

> Nieuws

Nieuws

Tentoonstelling Life+ natuur project FLANDRE

08.03.2017 - Flemish And North French Dunes Restoration (afkorting FLANDRE) is een door de Europese Unie meegefinancierd gezamenlijk natuurherstelproject van het Agentschap voor Natuur en Bos, het Conservatoire du Littoral et des Rivages lacustres en het ... Lees meer

Cursus Dagvlinders door Natuurpunt

15.02.2017 - Op maandag 12 juni van 9u30-16u30 organiseert Natuurpunt een cursus Dagvlinders in het bezoekerscentrum. Natuurpunt wil hierbij ook haar meetnetwerk ‘vlinders’ voorstellen en een oproep doen naar vrijwilligers voor het helpen opvolgen... Lees meer

Innovatief drinkwater produceren

03.01.2017 - In december werd het artikel ‘Innovatief drinkwater produceren’ over drinkwaterproductie bij de IWVA in het magazine 'Lokaal' van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) gepubliceerd. U kunt het artikel via deze l... Lees meer

De IWVA steunt het International Flushability Statement

29.09.2016 - Wereldwijd slaan drinkwatermaatschappijen, rioolbeheerders en afvalwaterzuiveringsbeheerders de handen in elkaar om druk te zetten op de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de productie van reinigingsdoekjes en andere persoonlijke hygiën... Lees meer